Cuộc đời bạn được quyết định bởi góc nhìn của bạn

Người đời luôn phán xét hành động của bạn thông qua điều bạn làm! Dù muốn hay không thì họ luôn thiên kiến (do góc nhìn) Chuyện nhỏ. Bạn không cần chứng minh với ai về điều đó, hay cách bạn làm như thế nào. Bạn tốt lên, thế là đủ và rồi sẽ có […]

Ngày hôm nay là một món quà

Ngày hôm qua là quá khứ!  Ngày hôm nay là hiện tại  Hiện tại là một món quà ~  Present!  Ngày hôm nay, tôi chạy, tôi đọc và tôi học… Làm việc chưa bao giờ là bắt buộc,  Đơn giản là tôi được làm việc và được đi học. Không trong trường lớp mà, tôi học […]

Dành cho ngày mưa bão

Với một ngày mưa bão! Chào nhau cho một ngày mới thế này rất tích cực. Chào buổi sáng mọi người!  #ThaiPham #Niceday #Tích cực Nguồn ảnh: Page Làm giàu từ kinh doanh Business and Rich