Cuộc đời bạn được quyết định bởi góc nhìn của bạn

Góc nhìn

Người đời luôn phán xét hành động của bạn thông qua điều bạn làm!

Dù muốn hay không thì họ luôn thiên kiến (do góc nhìn)

Chuyện nhỏ.

Bạn không cần chứng minh với ai về điều đó, hay cách bạn làm như thế nào.

Bạn tốt lên, thế là đủ

và rồi sẽ có góc nhìn phù hợp hiểu bạn

#Đừng vội đánh giá khi chưa đủ hiểu
#ThaiPham