BẠN LỰA CHỌN TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?

Người nói chuyện chì chiết, tiêu cực thường xuyên tỏ ra khá thông minh! Tuy nhiên, tương lai lại thuộc về người tích cực trần trụi, luôn nhìn thấy mặt sáng của vấn đề. Giữa tiêu cực và tích cực một cách trần trụi (mang tính xây dựng) hoàn toàn khác biệt. Tích cực trần […]

Cuộc đời bạn được quyết định bởi góc nhìn của bạn

Người đời luôn phán xét hành động của bạn thông qua điều bạn làm! Dù muốn hay không thì họ luôn thiên kiến (do góc nhìn) Chuyện nhỏ. Bạn không cần chứng minh với ai về điều đó, hay cách bạn làm như thế nào. Bạn tốt lên, thế là đủ và rồi sẽ có […]