KẾT QUẢ = SỰ KIỆN + PHẢN ỨNG

Với cùng một sự kiện, cách bạn phản ứng sẽ quyết định kết quả bạn nhận được.
Hãy tập trung và loại bỏ tất cả những gì cản đường bạn.
Hãy thu hút những điều may mắn và tích cực.
Khi bạn trở nên tích cực, bạn sẽ thu hút những người tích cực ở gần bạn.
Điều hướng não bộ tìm kiếm giải pháp thay vì đổ lỗi/ngụy biện bạn sẽ thấy sự tiến bộ ở chính bản thân bạn.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn