HÀNH TRÌNH PHÁ BỎ XIỀNG XÍCH TỚI TỰ DO

Giả sử mục tiêu sống của đời ta là tích lũy thật nhiều của cải, khi ấy ”giá trị con người” của ta được định nghĩa bởi thế giới vật chất và góc nhìn ngưỡng mộ của cả thế giới người bên ngoài, họ trầm trồ khi ta có nhiều của cải, đi xe sang […]

Nghỉ lễ năm nay kể cũng nhàn Cắp theo ít sách đọc mở mang Thay đổi thói quen từ suy nghĩ Giả dược chính mình ở niềm tin   Trở nên phi thường không đánh đố Ôn luyện cả bộ chẳng bao lâu Nhưng để thực hành cần kiên nhẫn Chúc người đã đọc sớm […]

CHÂN THIỆN HAY GIẢ THIỆN?

Xưa có một số nho sinh yết kiến Trung Phong hoà thượng (một vị cao tăng triều đại nhà Nguyên) hỏi: “Nhà Phật bàn thiện ác báo ứng như bóng theo hình, tức làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, nay có người nọ thiện mà con cháu không được thịnh vượng, mà kẻ […]