Nghỉ lễ năm nay kể cũng nhàn
Cắp theo ít sách đọc mở mang
Thay đổi thói quen từ suy nghĩ
Giả dược chính mình ở niềm tin
 
Trở nên phi thường không đánh đố
Ôn luyện cả bộ chẳng bao lâu
Nhưng để thực hành cần kiên nhẫn
Chúc người đã đọc sớm thành công!
Bài + Ảnh: từ độc giả của Happy Live
 
P/s: Còn bạn thì sao, bạn có đang nghiền ngẫm quyển sách nào, chia sẻ cùng tôi ở bên dưới nhé!