SỨC MẠNH TÂM THỨC NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

  Có rất nhiều bạn hỏi tôi sau khi mua bộ 3 nên bắt đầu với cuốn nào trước tiên.   Sẽ có 2 cách tiếp cận.   Cách thứ nhất: Đọc cuốn sách mà bạn thấy thích/ấn tượng trước.   Ba cuốn sách này có liên hệ mật thiết với nhau, nhưng không đến […]

HÀNH TRÌNH PHÁ BỎ XIỀNG XÍCH TỚI TỰ DO

Giả sử mục tiêu sống của đời ta là tích lũy thật nhiều của cải, khi ấy ”giá trị con người” của ta được định nghĩa bởi thế giới vật chất và góc nhìn ngưỡng mộ của cả thế giới người bên ngoài, họ trầm trồ khi ta có nhiều của cải, đi xe sang […]

Nghỉ lễ năm nay kể cũng nhàn Cắp theo ít sách đọc mở mang Thay đổi thói quen từ suy nghĩ Giả dược chính mình ở niềm tin   Trở nên phi thường không đánh đố Ôn luyện cả bộ chẳng bao lâu Nhưng để thực hành cần kiên nhẫn Chúc người đã đọc sớm […]