COVID-19:

C- Cắt bớt chi tiêu O- Ổn định cuộc sống V- Vệ sinh sạch sẽ I- Ít tụ tập ăn chơi D- Đầu tư vào sức khỏe và trí tuệ 1- Điều nhịn 9- Điều lành (Sưu tầm)