Điểm tin tài chính quan trọng ngày 1/8/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning! Sau 1 thời gian ĐỢI CHỜ (là hạnh phúc) thì ngày hôm qua anh FED của chúng ta đã chính thức: BƠM TIỀN RA NỀN KINH TẾ thông qua GIẢM LÃI SUẤT BƠM TIỀN RA NỀN KINH TẾ thông qua GIẢM LÃI SUẤT BƠM TIỀN RA NỀN […]