Thị trường chứng khoán, vàng sẽ phản ứng như thế nào sau phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell?

Thị trường chứng khoán, vàng sẽ phản ứng như thế nào sau phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell

Lạm phát, thất nghiệp của Mỹ sẽ ra sao? Lãi suất của Mỹ sẽ thấp như thế nào? Thị trường chứng khoán và vàng sẽ lên xuống như thế nào? Hãy đón xem? Ngành nào hưởng lợi, quốc gia nào kiếm được lợi?