Nếu tôi đăng hình này với tựa đề không dấu:

MO LON VIET NAM…OI Bạn nghĩ gì!? Có trái với thuần phong mỹ tục không nhỉ? Câu trả lời …. … … … … … … … … … … … … … … … Là: MƠ LỚN VIỆT NAM ƠI ♥️?? Bạn nhé! ? #Đừng oánh giá qua chữ không dấu đi mà ?, #ThaiPham