Vì sao tôi yêu Coca-Cola và yêu công ty biết cách Marketing giỏi phải kiếm được tiền này!

Vì sao tôi yêu Coca-Cola và yêu công ty biết cách Marketing giỏi phải kiếm được tiền này!

Các “đệ tử chân truyền” của Sergio Zyman luôn biết cách khiến người khác phải ngả mũ ? kính phục với phương pháp làm marketing này: https://tiki.vn/marketing-gioi-phai-kiem-duoc-tien-the-end-…

Tôi yêu ? Coke vì Coke yêu ? Việt Nam ??