Nếu tôi đăng hình này với tựa đề không dấu:

mơ lớn Việt Nam ơi

MO LON VIET NAM…OI

Bạn nghĩ gì!? Có trái với thuần phong mỹ tục không nhỉ?

Câu trả lời
….

Là:

MƠ LỚN VIỆT NAM ƠI ♥️??

Bạn nhé! ?

#Đừng oánh giá qua chữ không dấu đi mà ?,

#ThaiPham