Sài Gòn ngày 03/06/2020

Nhận được lá thư của bạn Thu Hà tại Biên Hoà 26 tuổi gửi thư tay. (bạn đang học tập chăm chỉ, thay đổi bản thân và đọc sách mỗi ngày…và bạn thấy và cảm nhận sự thay đổi mãnh liệt). Tôi rất vui nên phải lấy cây bút mới đẹp được một người em […]