Làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhất?

Câu trả lời đó là tìm cách NÂNG CAO VĂN HÓA TỔ CHỨC Cuối tuần thay vì đi chơi, chúng tôi tụ tập nhau lại Não Công (Brainstorm) để hoàn thiện văn hoá tổ chức, văn hoá của Happy Live Mục đích của não công đơn giản là giúp công ty luôn tươi, sáng tạo […]