Sẽ không có công việc nào gọi là việc TẦM THƯỜNG hay VỚ VẨN….

sẽ không có việc gì là tầm thường hay vớ vẩn

Việc “đi mây về gió” thì cũng là bình thường khi bạn muốn đem lại những trải nghiệm mới mẻ và thêm những giá trị cho cộng đồng mà bạn phục vụ!

Sẽ không có công việc nào gọi là việc TẦM THƯỜNG hay VỚ VẨN.

Chỉ có phục vụ, phụng sự để trưởng thành mới khiến bạn thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn.

Kỉ niệm 1 ngày sáng 5.00 sáng đã chạy đủ 7km với pace 5.39 và sau đó moving back Sài Gòn!

Cuộc đời nhà kinh doanh, nhà đầu tư khi ra ngoài chiếc Lồng Vàng (GOLDEN CAGE) cũng vất vả không đơn giản như những thước phim trên Youtube nhỉ các bạn!?

Nhưng được cái tự do…

Tự do phụng sự cộng đồng. Sướng nhất vậy thôi.

#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
#Đời nhà kinh doanh, đầu tư