Làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhất?

Làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhất

Làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhấtCâu trả lời đó là tìm cách NÂNG CAO VĂN HÓA TỔ CHỨC

Cuối tuần thay vì đi chơi, chúng tôi tụ tập nhau lại Não Công (Brainstorm) để hoàn thiện văn hoá tổ chức, văn hoá của Happy Live

Mục đích của não công đơn giản là giúp công ty luôn tươi, sáng tạo để phụng sự cộng đồng.

Muốn phụng sự tốt, trước tiên phải có bộ văn hoá chuẩn và mỗi cá thể của Happy Live phải là một người hết mình vì khách hàng, cộng đồng.

Vì một cộng đồng lớn mạnh hơn
Vì sự thịnh vượng giàu có của tất cả mọi người
#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!
Https://thaipham.live