Trải nghiệm Vietjet, một lần rồi… thôi

Có những hãng máy bay…bạn chỉ có thể bay thử 1 lần và đương nhiên không bao giờ quay lại bay lần nữa. Check in cần cả… tiếng (Không bởi quá đông mà tại nhân viên lóng ngóng, và rất thiếu PRO) – Chỉ để gửi 4 cái hành lý còn vé đã cầm trong […]