Trải nghiệm Vietjet, một lần rồi… thôi

trải nghiệm Vietjet Air, một lần rồi thôi

Có những hãng máy bay…bạn chỉ có thể bay thử 1 lần và đương nhiên không bao giờ quay lại bay lần nữa.

Check in cần cả… tiếng (Không bởi quá đông mà tại nhân viên lóng ngóng, và rất thiếu PRO) – Chỉ để gửi 4 cái hành lý còn vé đã cầm trong tay!!! Ôi thôi hiện đại.

Delay thì cơm bữa sau một thời gian tăng trưởng nóng!

Bạn cần sự cạnh tranh! Và may quá nhờ cạnh tranh mà HVN thay đổi tốt hơn và có thêm Bamboo Tre cất cánh!

Chọn vì của …rẻ thì cũng có thể là của…ôi?

Ôi những bộ đồ Bikini sexy chả giúp gì được cho hãng

Nguyen Ba Ngoc em đã thấm sự đau khổ của anh.

Và em thì cạch rồi