Tầm nhìn và sự dũng cảm sẽ quyết định sự lựa chọn!

Tầm nhìn và sự dũng cảm sẽ quyết định sự lựa chọn!

Những bong bóng giàu có dễ vỡ luôn được xây dựng dựa trên những đồng tiền dễ dãi, giá rẻ. Những ngành thâm dụng vốn trầm trọng luôn được ưu tiên bởi những đồng tiền rẻ, để rồi thì giá cả tài sản luôn bị đội lên một cách giả tạo, đó là hệ quả của sự dễ dãi về nguồn vốn. Việc này, cũng như xây dựng một lâu đài trên nền cát trắng.

Tăng trưởng sản xuất, liên tục cải tiến công nghệ, sản phẩm, dịch vụ dồi dào là nền tảng của một sự thịnh vượng bền vững. Việc này, như xây dựng một lâu đài trên nền móng bê tông, gạch đá vững chắc với kết cấu và blueprints được tính toán kĩ lưỡng.

Tầm nhìn và sự dũng cảm sẽ quyết định sự lựa chọn!

P/S: Hình chỉ mang tính minh hoạ vì trời trong xanh ?