TẢN MẠN (BIẾT LÀ KHÓ MỚI VIẾT – MANG TÍNH SUY NGHĨ CÁ NHÂN) VÀI DÒNG CHO VIỆT NAM CHƯA GIÀU ĐÃ GIÀ!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xem bài viết tôi đang đề cập tại đây

Quay lại từ gốc:

1. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng một đất nước THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT! Quan, dân thường bình đẳng như nhau (theo lý thuyết 99.9%) trước pháp luật, không có ngoại lệ, thưởng phạt công minh

2. Minh bạch hoá chi tiêu công! Cắt giảm chi tiêu ngân sách tối đa nhờ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Tôn trọng TUYỆT ĐỐI bản quyền và tri thức: Không chấp chứa ăn cắp trí tuệ, phạt nặng cho nạn ăn cắp chất xám không có đất tồn tại, vinh danh tri thức, làm cho người dân có thể giàu có, thịnh vượng nhờ tri thức, thậm chí là rất giàu (Tham khảo Phần Lan, Estonia).

Sai phạm sở hữu trí tuệ: PHẠT NẶNG không có đất dung thân

4. LÀM NHÁI, LÀM GIẢ, ĐỘC HẠI: Không cho tồn tại loại này. Triệt tiêu toàn xã hội.

5. Đầu tư mạnh mẽ cho Giáo dục trẻ em: Áp dụng Chương trình tiêu chuẩn HÀNG ĐẦU thế giới về giáo dục và HƯỚNG TỚI tương lai (đừng nhìn quá khứ). 

6. ĐÀO TẠO lại thanh niên: kĩ năng mềm, kĩ năng how-to tập trung: Làm ăn, kinh doanh, khởi sự.

7. Tập trung 70-80% ngân sách cho các KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. Chấp nhận chênh lệch giàu nghèo trong 30 năm tới! Đừng bình quân chủ nghĩa.

Trên tất cả: Cần một triết học xuyên suốt, thống nhất: có thể cần yếu tố con người cụ thể- leadership!

#ThaiPham

P/S: Biết là khó nên để tản mạn đầu xuân. Và mong nó là một giấc mơ đẹp hơn là câu chuyện…nuối tiếc sau 30 năm nữa

Chưa kể, các giải pháp đưa ra dưới link đọc thấy toàn ngắn hạn, trước mắt khó thành đại sự.

P.S.S: Suy nghĩ cá nhân đầu xuân 2020