Thành công KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN VÀ MAY MẮN!

 
Thành công là nhờ bạn nỗ lực hàng ngàn giờ làm những thứ mà người khác KHÔNG MUỐN LÀM
Thành công không do TÀI NĂNG THIÊN BẨM,
Thành công đến do CÁ TÍNH, sự KIÊN ĐỊNH tuyệt đối
Thành công bởi SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
Chào buổi sáng thứ 7!