Thế nào là một khởi đầu tốt?

khởi nghiệp

Để có được ngày hôm nay họ cũng đã từng bắt đầu từ con số 0.

Cơ bản tôi cũng bắt đầu từ con số 0 và bạn cũng vậy phải không?

Thế nên đừng bao giờ bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức!

Nhất là mấy anh em mới khởi nghiệp lại càng không!!!

Chúc mọi người thành công!

P/S: không phải ai cũng biết mấy việc này, phải không?

#Thursdaythoughts
#ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!