Thực sự đáng mừng!

Thực sự đáng mừng!

Các doanh nghiệp bảo hiểm, du lịch, hay BDS cần hướng đi và cách Marketing khác! Không phải là gọi Cold Calls

“Về nguyên tắc, người quảng cáo không được gọi điện, gửi tin nhắn đến các số điện thoại trong danh sách không quảng cáo . Đây là danh sách những thuê bao đã đăng ký không nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo nào. Nếu vi phạm nguyên tắc này, người quảng cáo có thể bị xử phạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng.”