TRÁI PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN, TRÁI PHIẾU TÂN HOÀNG MINH, NHỮNG HỆ LUỴ VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

TRÁI PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN, TRÁI PHIẾU TÂN HOÀNG MINH, NHỮNG HỆ LỤY VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Những hệ luỵ (tốt và xấu) của trái phiếu Tân Hoàng Minh đối với thị trường là gì? Xem hết video này nhé!
Tham gia cùng tôi tại đây nhé: https://youtu.be/xWba_6zsSUk