Tránh mãi

Tránh mãi

Nhưng…

Cuối cùng vẫn bị mua phải 10 hộp khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh bên trong ?

Anh em bạn hữu tránh xa khẩu trang hiệu này nhé!

#Share để cảnh giác