Trẻ hay già chỉ là khái niệm!

Trẻ hay già chỉ là khái niệm!

Khái niệm là tương đối, quan trọng tuổi sinh học như thế nào!? (Google để biết tuổi sinh học là gì!)

Một trong những bí quyết giúp TUỔI SINH HỌC luôn trẻ là di chuyển và xách ba lô đi khám phá khi có cơ hội phù hợp!

Tuổi trẻ là trải nghiệm! Tuổi trẻ là phải rực rỡ…