Tư duy người giàu: Cả 2, Tư duy người nghèo: chỉ 1 trong 2

Tư duy người giàu: Cả 2, Tư duy người nghèo: chỉ 1 trong 2

Gần đây, nhiều người lan truyền ý tưởng “Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hãy hạn chế mua hoa, thay vào đó để dành số tiền này ủng hộ đồng bào miền trung!”

Bạn chọn mua hoa hay ủng hộ lũ lụt?

Chọn làm cả hai việc thì sao: vừa mua hoa như bình thường và ủng hộ đồng bào cùng một lúc?

Bạn nghĩ sao?