“Tỷ phú xấu nhất Hongkong” từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin

"Tỷ phú xấu nhất Hongkong" từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin

Điều khiến bạn thành công là BẠN KIẾM ĐƯỢC TIỀN

Còn điều khiến bạn trở nên phi thường là bạn GIỮ ĐƯỢC TIỀN bạn đã kiếm!

Bao nhiêu anh em đã kiếm được tiền mà không giữ được?

Đặc biệt trong một thị trường đầy biến động và kích thích giữa 2 trạng thái THAM LAM và SỢ HÃI?

https://eva.vn/tin-tuc/ty-phu-xau-nhat-hongkong-tung-mua-mot-luc-30-xe-sang-rolls-royce-gio-that-bat-kho-tin-c73a431106.html