Vì cuộc đời là những chuyến…bay!

Vì cuộc đời là các chuyến...bay!

“Tôi biết nơi tôi sẽ đến và tôi biết sự thật. Tôi không phải trở thành thứ mà bạn muốn tôi như vậy. Tôi tự do để trở thành điều tôi muốn.”

– M. Ali –

Vì cuộc đời là những chuyến…bay!

Sắp thành cổ đông trung thành của HVN nhưng vẫn phải xếp hàng dài cổ đợi thẻ Platinum ?.

Khổ tâm…?

#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
Https://thaipham.live