Vì sao tôi yêu thích Ichimoku Kinko Hyo system khi giao dịch!?

Vì ao tôi thích Ichimoku

Vì sao tôi dùng hệ thống này?

“Quà tặng quý giá nhất mà THƯỢNG ĐẾ có thể ban tặng cho con người, đó chính là sự tò mò” – Eleanor Roosevelt

Tôi cũng như tác giả bà Nicole Elliott, chúng tôi tò mò! Tôi yêu sự tò mò, tỉ mẩn. Tôi yêu sự huyền diệu trong những con số và những thứ người Nhật đã thành công khi sử dụng… Nhiều ông nói sao anh không tập trung Trade hay invest cho rồi làm sách chi vậy? Mất thời gian quá anh ơi…

Tôi đơn giản tò mò như một đứa trẻ, muốn học hỏi, cập nhật và cũng dạy lại mọi người cái mà tôi biết

#Tôi mong giúp mọi người giàu có hơn!
#Ichimoku Kinko Hyo system