“Sự thiếu kinh nghiệm không phải là một bất lợi nữa mà đã đóng một vai trò nhất định cho phép những người chơi mới tìm ra những khả năng mới trong ngành hàng họ đang kinh doanh.”
– Adam Morgan –
? Tìm hiểu thêm bí quyết giúp thương hiệu thách thức đối đầu với thương hiệu dẫn đầu từ cuốn sách Nuốt Cá Lớn: https://bit.ly/nuot-ca-lon-tk