2 mẫu áo của cộng đồng 66 ngày thử thách

2 mẫu áo của cộng đồng 66 ngày thử thách

#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

Đẹp rực rỡ không các anh em?

#Mẫu áo cộng đồng
#ThaiPham

P/S: Cộng đồng 6x66ngaythuthach thì không có cởi trần vì…môi trường mà sẽ mặc áo nghiêm túc! Just kidding ?

Link tham gia (chỉ tham gia khi bạn thực sự nghiêm túc với sức khoẻ thể chất và trí tuệ của mình) https://www.facebook.com/groups/chienbinh66ngaythuthach/?ref=share