“Nếu một lúc nào đó, trên hành trình tìm kiếm đam mê, bạn cảm thấy bản thân trống rỗng, mất phương hướng, không biết ở đâu, đang làm gì, hãy nhớ TRƯỚC KHI BỎ CUỘC, HÃY NHỚ LÝ DO TẠI SAO BẮT ĐẦU”.
– Thiết kế cuộc đời thịnh vượng –
Người khác có thể nói rằng cơ hội là vô tận nhưng đối với bản thân mình, tôi tin rằng cơ hội chỉ đến duy nhất một lần. Và nếu như tương lai không thể nói trước được, ai biết điều gì sẽ xảy ra?
Kẻ thất bại luôn nhìn thấy khó khăn trong từng cơ hội…
Người thành công luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn…
Hãy nhớ rằng chẳng ai có thể nói cho bạn biết mình cần phải làm gì và cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ bạn ngoài chính bản thân bạn.
Và trước khi muốn bỏ cuộc chí ít cũng hãy nhớ đến lý do vì sao bạn bắt đầu.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn