“Câu chuyện của bạn là thứ mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ, nhưng giá trị bạn thêm vào mới là thứ củng cố mối quan hệ đó.
Nếu bạn muốn mọi người tiếp cận với bạn và đưa bạn vào mạng lưới quan hệ của họ nhanh hơn, bạn cần cung cấp cho họ thứ gì đó – và đưa nó cho họ trước khi yêu cầu họ giúp đỡ.”
– Trích từ Siêu cò: Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ –
Sự phát triển và thành công của mỗi người không chỉ nhờ vào nỗ lực làm việc chăm chỉ đơn phương, mà còn nhờ vào kỹ năng xây dựng và khai thác mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.
Một kỹ năng mềm cần thiết cho bạn trẻ, đặc biệt là ở giai đoạn thị trường việc làm, kinh doanh, khởi nghiệp đang khó khăn và cạnh tranh khốc liệt như hiện tại!
P/s: Bạn có đồng tình với quan điểm của tôi? Chia sẻ quan điểm ở bên dưới nhé