Hãy luôn ghi nhớ: cuộc sống của bạn sẽ di chuyển theo hướng bạn suy nghĩ.?
 
Bạn hãy nắm lấy công thức này:
E+R=O
Event + Response= Outcome
 
Ngoại cảnh + Phản ứng = Kết quả
 
Điều này có nghĩa mọi kết quả bạn đạt được (dù đó là thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo đói, mạnh khỏe hay ốm đau, vui vẻ hay giận dữ) đều bắt nguồn từ cách thức bạn phản ứng với ngoại cảnh.
 
P/s: Đừng mang khuyết điểm ra thành cái cớ để không nỗ lực. Đôi khi, khuyết điểm lại trở thành yếu điểm (điểm trọng yếu) quyết định thành công của bạn.