“Bạn của tôi, bạn có biết là trung bình một tháng có 720 giờ (30 ngày x 24 giờ). Nếu bạn dành 8 tiếng để ngủ mỗi ngày (8 giờ x 30 ngày = 240 giờ), bạn còn lại 480 giờ. Nếu bạn làm việc 8 tiếng mỗi ngày, điều đó tương đương với 40 giờ mỗi tuần (40 giờ x 4 tuần = 160 giờ), bạn còn lại 320 giờ. Nếu bạn dành 2 giờ để ăn uống mỗi ngày (2 giờ x 30 ngày = 60 giờ), bạn còn lại 280 giờ.
Câu hỏi đặt ra ở đây là bạn có đang sử dụng thời gian một cách hiệu quả và bạn muốn làm gì với 280 giờ kia? Câu trả lời sẽ quyết định thành công của bạn!”
Hãy comment phía bên dưới cho tôi biết nhé.