6 NIỀM TIN GIÚP CUỘC SỐNG CỦA BẠN TỐT HƠN 1% MỖI NGÀY

6 NIỀM TIN GIÚP CUỘC SỐNG CỦA BẠN TỐT HƠN 1% MỖI NGÀY - Thai Pham
Niềm tin số 1: Mọi việc xảy ra đều có lý do
 
Niềm tin số 2: Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình (ngưng đổ lỗi)
 
Niềm tin số 3: Lý thuyết rất quý, nhưng hãy thực hành những gì bạn biết
 
Niềm tin số 4: Bản thân bạn là nguồn tài nguyên quý giá nhất
 
Niềm tin số 5: Làm việc cũng là vui chơi
 
Niềm tin số 6: Không có thành công nào lâu dài mà không có cam kết
 
Chúc bạn hữu của tôi cuối tuần vui vẻ!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực giàu có hơn