6 XU HƯỚNG GIÚP BẠN DỊCH CHUYỂN ĐẾN TƯƠNG LAI THÀNH CÔNG VÀ GIÀU CÓ

Người thầy đáng kính của tôi, cố tiến sĩ Alan Phan đã đúc rút 6 lực chuyển toàn cầu sẽ thay đổi thế giới kinh doanh, đầu tư trong vòng 10 – 20 năm tới, tôi xin phép được chia sẻ lại để bạn có thể nghiên cứu thêm về xu hướng:
1. Văn hóa toàn cầu
2. Dòng tiền đầu tư toàn cầu
3. Công nghệ phản động
4. Gia công công nghiệp
5. Năng lượng và khoáng sản
6. An sinh và giải trí
Video chi tiết về 6 lực chuyển toàn cầu tôi đã chia sẻ trong video này, bạn có thể tham khảo: https://youtu.be/qF0ttXDCn_c
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn