Gặp nhau cuối năm

Cuối năm là lúc gặp bạn bè và làm vài ly rượu vang: Tổng kết năm và cũng nhiều câu chuyện trò, hàn huyên.

Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết 1 thứ thôi và đó là: HẠNH PHÚC!

Quý nhất là bạn bè, không vì lợi ích, tiền bạc đến với nhau, gắn bó…thế là hạnh phúc rồi.