Các bạn ấy nói rằng kênh Youtube của tôi sẽ không thể đạt nổi 1 triệu subs đâu. Vì không thể có 1 triệu người Việt Nam khao khát thành công.

Nghe xong, tôi cười.

Không biết trả lời là Có hay Không?

Theo bạn, tôi sẽ đạt không? ?