TInh thần tích cực

Bạn hỏi tôi: “Anh ơi, anh làm thêm các video truyền động lực sống đi, kiểu như Video Không bỏ cuộc, tất cả chỉ là thử thách…em thích nghe nó mỗi ngày”

Okie, tối nay hẹn bạn lúc 8.00 tối. Video sẽ giúp bạn khởi động tuần mới tốt hơn nhé!

#ThaiPham
#LifeCoach
#Motivation