7 NIỀM TIN CUỘC SỐNG

7 NIỀM TIN CUỘC SỐNG
Niềm tin số 1: Mọi việc xảy ra đều có lý do
Niềm tin số 2: Không có thất bại, chỉ có các kết quả
Niềm tin số 3: Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình (ngưng đổ lỗi)
Niềm tin số 4: Lý thuyết rất quý, nhưng hãy thực hành những gì bạn biết
Niềm tin số 5: Bản thân bạn là nguồn tài nguyên quý giá nhất
Niềm tin số 6: Làm việc cũng là vui chơi
Niềm tin số 7: Không có thành công nào lâu dài mà không có cam kết
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021