life

“Anh chỉ là người bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn

Vẫn phải làm, vẫn lao động, …

Đời có khi thoải mái cũng có lúc như đi trên đường trơn

Lòng có khi bằng phẳng, có lúc chập chùng như là Trường Sơn

Như là Trường Sơn

Anh thì không phải là một thần thánh

Anh chỉ là người bình thường

Anh chỉ đang làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu

Mọi thứ nên quy về giản đơn, cho dễ sống”

– Đen –

P/S: Ảnh hậu trường cho một video tự sự ?

#ThaiPham
#Hậu_trường