8 “CHÌA KHÓA” CẦN SỞ HỮU NẾU MUỐN BƯỚC QUA CÁNH CỬA THÀNH CÔNG

1. Đam mê
2. Niềm tin
3. Chiến lược
4. Nhận thức rõ giá trị
5. Nghị lực
6. Sở hữu các mối quan hệ chất lượng
7. Giao tiếp tốt – khả năng trình bày ý tưởng
8. Học cách cho đi
Thành công sẽ không ngẫu nhiên mà đến, cũng không phải bạn muốn gì là được nấy. Tất cả đều là chủ động tìm kiếm, chủ động làm và chủ động làm chủ giấc mơ.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn