Lớp Marketing Giỏi phải kiếm được tiền

Practical Marketing Manager

Practical Marketing ManagerHết dịch rồi nên tôi chính thức “tham chiến” và mở lại lớp Marketing Giỏi phải kiếm được tiền, dành cho doanh nghiệp, chủ doanh, các cấp quản lý để trao đổi cách phục hồi sau dịch Covid-19.

Chúng tôi sẽ bàn về marketing, vai trò của nó, chiến lược, chiến thuật, công cụ và cách triển khai các hoạt động marketing, quảng cáo và bán hàng để giúp quý vị nâng cao khả năng bán hàng, bán được nhiều sản phẩm cho nhiều người hơn ở giá cao hơn.

Hi vọng sẽ tạo ra nhiều giải pháp tốt cho các bạn sau mùa dịch này.

Link đăng kí và tư vấn ở đây nhé! https://bit.ly/PMM-09

À lớp này tại Hà Nội