Lợi ích dạy học

Một trong những lợi ích của việc dạy học, đi đó đi đây và kết giao là luôn gặp được những người anh em rất giỏi! Cho mình học hỏi được nhiều điều về sức khoẻ, nhân sinh quan, kiến thức và làm ăn.

Trong ảnh là Quang Xuan Nguyen một người em và là chủ của MDMedical nổi tiếng ở Hà Nội về liệu trình chăm sóc da mặt.

Dr. Quang cũng có một kênh YouTube chăm sóc da mặt và những lời khuyên rất hữu ích, anh chị em nào quan tâm ngành nghề này thì tìm hiểu thêm tại đây: