A – ASK: THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z]
====
A – ASK: THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ
Nếu bạn vẫn tư duy theo mô hình KSA: Knowledge – Skill – Attitude bạn sẽ chỉ là nhận lấy thất bại trong sự nghiệp và những nhà tuyển dụng như tôi, vẫn sẽ cho bạn 1 chữ F.
Hãy đảo ngược KSA và cho mình một mô hình hoàn toàn mới: ASK. Có nghĩa, thái độ là điều quan trọng nhất, sau đó đến kỹ năng và cuối cùng là bằng cấp của bạn. Phần lớn các cộng sự của tôi tại Happy Live là những người tôi không cần đòi hỏi bằng cấp, tôi không quan tâm họ học ở đâu, lấy bằng loại gì,… Điều tôi quan tâm là họ có lạc quan và tích cực hay không, họ có cảm thấy bản thân là người may mắn hay không. Những công ty luôn cần các dòng máu mới và những dòng máu này phải đầy năng lượng và tích cực. Họ sẽ làm cho tổ chức nhiều sức sống hơn, họ sẽ khiến công việc ở tổ chức đó sáng tạo hơn, tốc độ hơn và thú vị hơn.
⭕️ Trích Thiết kế cuộc đời thịnh vượng: https://bit.ly/thiet-ke-cuoc-doi-thinh-vuong-tiki