NHẬT KÝ BUỔI SÁNG

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z] ==== N – NHẬT KÝ BUỔI SÁNG Viết nhật ký vào buổi sáng là một cách để bắt đầu ngày mới tích cực và năng lượng. Hãy viết ra điều mà bạn biết ơn, những mục tiêu lớn hơn, ba đến năm mục tiêu quan […]

F – FOCUS

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z] ==== F – FOCUS F-Follow: Theo đuổi, làm theo O-One: Một C-Course: Mục tiêu, kế hoạch, dự định, ước mơ,.. U-Until: Cho đến khi S-Successful: Thành công FOCUS – Tập trung là Theo đuổi một mục tiêu Cho đến khi thành công. Tập trung có […]

E – E NGẠI

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z] ==== E – E NGẠI E ngại không dám bứt phá sẽ khiến bạn luôn vấp phải sự nhàm chán và thất bại trong mọi cuộc đua. Những người có tham vọng luôn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi những lối suy nghĩ cũ […]

A – ASK: THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z] ==== A – ASK: THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ Nếu bạn vẫn tư duy theo mô hình KSA: Knowledge – Skill – Attitude bạn sẽ chỉ là nhận lấy thất bại trong sự nghiệp và những nhà tuyển dụng như tôi, vẫn sẽ […]