NHẬT KÝ BUỔI SÁNG

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z]
====
N – NHẬT KÝ BUỔI SÁNG

Viết nhật ký vào buổi sáng là một cách để bắt đầu ngày mới tích cực và năng lượng.

Hãy viết ra điều mà bạn biết ơn, những mục tiêu lớn hơn, ba đến năm mục tiêu quan trọng nhất mà bạn muốn đạt được ngày hôm nay và những suy nghĩ và ý tưởng của bạn.

Nhân tiện, nếu bạn chưa có nhật ký, không thành vấn đề, bạn có thể viết lên một tờ giấy trắng, dùng note trên điện thoại, laptop,… cho đến khi bạn mua một cuốn sổ tay như 66 ngày thử thách chẳng hạn ? http://bit.ly/so-thay-thuc-hanh-66-ngay-thu-thach-tiki